หน้าหุ้นตกอย่างรุนแรงและสภาวะดอกเบี้ยต่ำ

หน้าหุ้นตกอย่างรุนแรงและสภาวะดอกเบี้ยต่ำ

วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องอันดับที่มีหุ้นสูงที่น่าเก็บในช่วงที่หน้าหุ้นตกอย่างรุนแรงและสภาวะดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้

สำหรับในช่วงนี้มันได้เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นของเราได้มีดัชนีตกต่ำลงมากที่สุดถ้าใครที่ได้เป็นนักลงทุนแล้วก็จะรู้ในทันทีเลยว่าราคาของหุ้นมันก็จะถูกลงมาอีกด้วยอีกทั้งยังได้มีหุ้นที่อยู่ในระดับสูงๆและตกลงมาอยู่ต่ำเลยก็ยังมีและบวกกับในช่วงนี้ที่ได้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยมีค่อนข้างที่จะต่ำดังนั้นการที่จะลงทุนในหุ้นนั้นจะทำให้ได้

ผลประโยชน์มากกว่าการนำเอาไปฝากธนาคารอยู่แล้วแต่คุณก็ควรที่จะเลือกซื้อหุ้นให้ดีถึงแม้ว่าหุ้นนั้นมันจะมีราคาถูกอย่างมากแต่ถ้าเราได้ทำการซื้อไปแล้วในหุ้นที่เรานั้นคิดจะซื้อนั้นมันก็จะลงไปได้อีกเนื่องจากว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของเรานั้นมันได้มีปัญหาจริงๆจากปัญหาหลายๆด้านที่มันได้ส่งผลกระทบมาหลายๆหุ้น

ดังนั้นเราควรจะเลือกซื้อหุ้นอย่างไรดีเมื่อเรานั้นได้ถือหุ้นไปแล้วถึงแม้ว่าราคามันจะตกแต่มันก็ยังได้รับผลประโยชน์อยู่ และหุ้นที่เรานั้นจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือหุ้นอันดับที่ได้ให้เงินปันผลสูงที่สุด ในอันตราเงินฝากของดอกเบี้ยประจำและในอันตราของผลตอบแทนจากการลงทุนธนบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับที่ต่ำ

เมื่อเราได้เทียบกับระดับของสินค้าที่ได้เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีเงินออมอาจจะต้องมีการพิจารณาในทางเลือกของการออมและในการลงทุนให้มีความหลากหลายขึ้น ซึ่งในอันตราดอกเบี้ยในเงินฝาก12เดือนของสถานบันการเงินของประเทศได้มีระดับที่ต่ำมากอยู่ที่ประมาณ0.25%-1.85% และในส่วนของการลงทุนในธนบัตรรัฐบาล5ปีอยู่ในระดับที่0.88%

ซึ่งจะถือได้ว่ามันตกมากเมื่อได้มีการนำเอาไปเทียบกับอันตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ประมาณ0.8% นอกจากนี้ในทางเลือกที่ดีกว่ามันก็คือการลงทุนในหุ้น ซึ่งสำหรับในการลงทุนในหุ้นปันผลก็ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออมเพื่อในการลงทุนนระยะยาวด้วยปัดจัยที่มีความสนับสนุนในหลายประการ และยังได้มีการเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลหลายอันดับที่เราได้นำเอามาเสนอนี้ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจาก ตรท. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งบริษัทที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ในสิบอันดับนั้นมันจะต้องเป็นบริเวณที่ได้ทำการจดทะเบียนสิทธิและได้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกจากเงินปันผลต่อเนื่อง5ปีและยังได้มีคะแนนบันสัด พิบานในครั้งล่าสุดที่มีอยู่ในระดับต้นๆมีระดับตั้งแต่ดีขึ้นไป