ราคาไข่ตกฮวบ

ราคาไข่ตกฮวบ เพราะรัฐบาลห้ามส่งออกไข่ไก่

        ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อนำเอาไข่ไปขายก็ สามารถขายได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นเนื่องจากรัฐบาลประกาศห้ามการส่งออกไข่ไก่ในขณะนี้ทำให้ราคาไข่ไก่ที่เคยสามารถได้ราคาดีตอนนี้เด็กลงเหวมีไข่จำนวนมากกว่า 1 ล้านฟองที่ตกค้างยังไม่สามารถขายออกได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้นำไข่ไก่จำเป็นต้องออกมาให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ

เนื่องจากตอนนี้ราคาไข่ไก่จากเคยที่ขายได้ประมาณฟองละ 2 บาท 80 สตางค์กลับรถตรงมาเหลือแค่ประมาณซองละ 2 บาท 40 สตางค์เท่านั้นทั้งนี้สมาคมผู้ผลิตและส่งออกไข่ไก่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลว่าในปัจจุบันนี้มีเกษตรกรจำนวนมากที่ร้องเรียนเข้ามาที่สมาคมเพื่อต้องการให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของราคาไข่ไก่และจำนวนไข่ไก่ที่ไม่สามารถขายออกได้

เนื่องจากว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการส่งเรื่องออกมาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายไม่ให้มีการส่งออกไข่ไก่ซึ่งในตอนนั้นมีการประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ประมาณ 30 วันโดยปกติแล้วประเทศไทยจะส่งออกไปไกลๆให้กับประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์มีกดออกมาว่าให้ส่งใครไปออกไปทำให้ฮ่องกงและสิงคโปร์หันไปซื้อไข่ไก่จากประเทศอื่นอย่างเช่นไข่ไก่จากประเทศออสเตรเลีย

ดังนั้นทำให้ไข่ไก่ของประเทศไทยจึงไม่สามารถส่งออกได้และมีไข่ไก่ตกค้างอยู่ร้านฟองเลยทีเดียวทำให้เกษตรกรนั้นต่างก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้เพราะหลายคนก็เจอวิกฤตไม่ว่าจะเรื่องของภาวะสภาพอากาศที่ไม่อำนวยการตัดและยังมีในเรื่องของภัยแล้งเข้ามาซึ่งการเลี้ยงไก่นั้นจำเป็นต้องมีต้นทุนในการเลี้ยงไก่  

แต่เนื่องจากขายของไม่ได้ก็ทำให้ไม่มีเงินมาซื้ออาหาร สำหรับเลี้ยงไก่  และถ้าหากไม่มีอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ก็จะไม่มีใครออกมาขายดังนั้นตอนนี้สภาพคล่องของเกษตรกรจึงค่อนข้างแย่โดยตอนนี้ทางสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ไม่ได้ออกมาบอกว่าอาจจะต้องมีการทำเรื่องกู้ยืมเงินจำนวนประมาณ 250 ล้านบาทแต่อยากจะให้รัฐบาลช่วยทำนโยบายปลอดดอกเบี้ย

ให้เพื่อที่ทางสมาคมจะเล่นทำดังกล่าวมาช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสบปัญหาการขายไข่ไก่ออกไม่ได้โดยคาดว่าจะสามารถนำเงินดังกล่าวเมื่อคืนรัฐบาลได้ภายใน 6 เดือนดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือนโยบายนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าชาวบ้านและเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่นั้นกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

       ก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าใหม่ๆไข่ไก่มีอัตราการขายที่สูงมากจากที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามีการกักตุนไข่ไก่เอาไว้ไม่ออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนทำให้รัฐบาลต้องมีการประกาศห้ามนำไข่ไก่ออกไปขายต่างประเทศเพราะเกรงว่าไข่ไก่จะไม่เพียงพอกับจำนวนความต้องการของประชาชนภายในประเทศไทยซึ่งเมื่อไม่สามารถส่งไข่ไก่ออกไปขายต่างประเทศได้พวกค้าแม่ค้าจึงจำเป็นต้องเอาของขึ้นเองทนไว้ออกมาขายและนี่เองที่ทำให้ไม่สามารถระบายสินค้าได้ทันเพราะกักตุนเอาไว้เยอะเกินไป

 

สนับสนุนโดย  bk8 line